9_20221226_134204.png
2_20220610_220906.jpg

Soustředění na Přimdě

Na sklonku letních prázdnin pořádá náš sportovní klub pro své členy pravidelné několikadenní soustředění na Přimdě. Nachází se zde rozlehlý sportovní areál s ideálními podmínkami pro naše sportovce.

Stalo se již nepsanou tradicí, že poslední prázdninový týden zamíří naši svěřenci pod dohledem trenérů v rámci sportovního soustředění do rekreačního střediska v západočeské obci Přimda. Nejinak tomu bude i v roce 2022. Hráči zde stráví několik příjemných dní naplněných sportovními aktivitami a relaxací.

Výše zmíněný sportovně rekreační areál se skládá ze dvou částí. V rozlehlém venkovním prostoru se nachází travnaté fotbalové hřiště, tenisový kurt, volejbalové a workoutové hřiště.

Ve vnitřní části areálu jsou k dispozici pístová a klasická posilovna, workoutová místnost a prostor se spinningovými koly. Nechybí též samostatné cvičební místnosti vybavené protiskluzovou žíněnkou tatami, trampolínami, boxovacími pytli a zrcadly.

Z hlediska florbalových tréninků je pro nás však nejdůležitější zdejší tělocvična. Tento prostor využíváme i za účelem večerního zdravotního cvičení.

Průběh soustředění

Příjezd do areálu je naplánován na odpoledne. Hráči, kteří se soustředění účastní poprvé, jsou nejprve seznámeni s jednotlivými sportovišti. Ostatní se rovnou aktivně zapojují do přípravy tréninkového prostředí. Náplň jednotlivých dní podléhá předem připravenému tréninkovému plánu. Jednotlivé kategorie trénují dle konkrétního rozpisu na rozmanitých sportovištích pod dohledem svých trenérů. Dominantou soustředění zůstává samozřejmě florbal, ostatní cvičení jsou doplňkového nebo relaxačního charakteru. V denním programu je samozřejmě počítáno i s pauzami na pravidelnou stravu a odpočinek. Náš letní kemp klade velký důraz na efektivitu spolupráce mezi trenéry a hráči a zkvalitnění osobního přístupu k tréninku a disciplíně. Hlavní motivací tohoto soustředění je zejména utužení kolektivu, poznání komplexního charakteru jednotlivců a navázání silnějších přátelských vazeb.