9_20221226_134204.png
3_20220610_212219.jpg

Naši trenéři

Jsou jedni z nás, lidé s obyčejnými radostmi a starostmi!

Přesto se z určitého hlediska od mnoha ostatních výrazně odlišují. V rámci vlastního volného času aktivně a smysluplně motivují jednotlivce různých věkových kategorií k všeobecnému pohybu a kolektivnímu sportu.

Přes den se naši trenéři svědomitě věnují svým rozmanitým profesím. Jejich následné kroky však s železnou pravidelností směřují na florbalové hřiště nacházející se v útrobách tělocvičny. Zde trpělivě tráví odpolední a večerní tréninkové hodiny s malými i velkými, méně či více nadanými, sportovními nadšenci a snaží se jim neúnavně předávat florbalové zkušenosti, technické a herní dovednosti či sportovní pravidla. Skladba celoročních tréninků se opírá o nejaktuálnější metody a informace, které trenéři pravidelně čerpají na četných trenérských školeních. Snaží se tak odborně posouvat schopnosti svých svěřenců na vyšší úroveň. To však není jejich jediný cíl. Svým vlastním příkladem učí své svěřence vytrvalosti, pravidelnosti, zodpovědnosti a toleranci vůči ostatním. Hráči získané sportovní chování ve smyslu fair play pak příznivě ovlivňuje i řešení situací v běžném životě. Mějme, prosím, absolutní respekt k této dobrovolné činnosti našich trenérů, kterou vykonávají s čistou láskou k tomuto sportu a bez nároku na jakýkoli honorář!