9_20221226_134204.png
4_20220611_005233.jpg

Florbalový kroužek v Touškově

Náš sportovní klub založil v rámci programu „propagace florbalu a sportu na školách“ kroužek na ZŠ v Městě Touškově.

Florbal patří mezi velmi dynamické moderní kolektivní sporty. Jeho hra se i u nás těší stále větší oblibě, a to zejména u mladých hráčů. Na tuto situaci zareagoval i náš florbalový klub TJ Tlučná a tak od letošního jara zkušebně zorganizoval nový florbalový kroužek v prostorách tělocvičny ZŠ Města Touškov. Kroužek se koná pravidelně každý čtvrtek a jeho cílem je přiblížit dětem základní pravidla a florbalové dovednosti pod odborným dohledem našich zkušených trenérů a asistentů.

Touškovské děti si kroužek velmi oblíbily a navštěvují ho v hojném počtu. V nastávající sezoně jsme se proto rozhodli kroužek ještě rozšířit a děti rozdělit na starší a mladší ročníky, tak aby byl každé kategorii umožněn efektivnější rozvoj.